Boek
Nederlands

Zomerlicht, en dan komt de nacht

Jón Kalman Stefánsson (auteur), Marcel Otten (vertaler)

Besprekingen

Oeverloos deinen

In zijn mooie portret van een dorp dwingt Jón Kalman Stefánsson de lezer in het hier en nu te blijven. Dat is heerlijk.

In het kleine IJslandse dorp uit Zomerlicht, en dan komt de nacht staat geen kerk en de mensen worden er oud. 'Voor de rest valt er niets opmerkelijks over ons te vertellen.' Ja ja. Schrijver Jón Kalman Stefánsson (1963) roept in zijn roman uit 2005, nu verschenen in de mooie Nederlandse vertaling van Marcel Otten, een verteller in het leven die staat te popelen de lezer verslag te doen van de 'alledaagse gebeurtenissen' in het dorp, maar ook van de 'vleselijke lusten' en de zaken 'die ons begrip te boven gaan'.

Hij rept van 'we' en 'ons', alsof hier niet één man spreekt, maar het hele dorp. Het dorp is alwetend, wordt nooit direct door iemand aangesproken, maar is overal bij. Het doet profetische uitspraken zoals 'Soms is de wereld verre van goed' en 'Alles sterft en uiteindelijk blijft er niets over'. Maar bovenal heeft het dorp één prangende, terugkerende vraag: waarom leven wij?

Rondom die vraag creëert Stefáns…Lees verder

Een bijzonder dorp op IJsland waarin maar zo’n vierhonderd mensen wonen. Ze zijn met elkaar verbonden, werken elkaar tegen, houden van elkaar, staan elkaar naar het leven, hebben seks met elkaar of verlaten het dorp. De politieagent die, samen met zijn bijzondere zoon, na de dood van zijn vrouw, probeert het leven op te pakken, gaat ten onder en pleegt zelfmoord. Een van de dorpsbewoners, die jaren in Reykjavik als advocaat heeft gewerkt en nu failliet is, komt terug en begint uiteindelijk een nieuwe onderneming. Hij laat vanaf nu ook de drank staan. De succesvolle directeur van de breifabriek gooit zijn leven geheel om en stelt het in dienst van de astronomie en het bestuderen van levensvragen. Dit dorp wordt levendig, met onderkoelde humor maar ook meedogenloos en scherp beschreven. De lezer maakt er als het ware deel van uit, wil er zelf wonen of gaat het haten. De verhalen over de dorpsbewoners staan soms los van elkaar maar zijn uiteindelijk, net als in het echte leven, een deel …Lees verder

Ontregelende IJslandse vertellingen

De IJslander Stefánsson beschrijft de mens met al zijn kleine hebbelijkheden.

Eenzaamheid, zinloosheid en eindigheid. De IJslandse auteur Jón Kalman Stefánsson durft het aan om expliciet over die moeilijke onderwerpen te schrijven, en dat in een poëtische stijl die de lezer meesleept. Sterke staaltjes van zijn kunnen zijn de trilogie 'Hemel en hel', 'Vissen hebben geen voeten' en 'Iets ter grootte van het universum'. In zijn nieuwe roman die onlangs in het Nederlands verscheen, 'Zomerlicht, en dan komt de nacht', levert hij alweer een topprestatie.

Stefánsson situeert zijn verhaal in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw, in een piepklein IJslands dorp, gelegen aan een fjord, waarover de schrijver mijmert: "In de lente trekt de fjord grappige, optimistische wadvogels aan, af en toe vind je op het strand schelpen en in de verte verrijzen duizenden eilandjes en riffen als onvolledige gebitten op uit zee - 's avonds bloedt het zonlicht erover uit en dan denken wij aan de dood."

In dat geïsoleerde dorp w…Lees verder