Besprekingen

Derde roman* over de privédetective Henri Conscience, een serie geïnspireerd door de romans van zijn naamgenoot Hendrik Conscience. In 1870 vergezelt Henri dokter Lamartine op weg naar de autopsie van een jonge vrouw die is neergeschoten. Zij woonde met haar man en ouders in een afgelegen huis, nabij Waterloo. Henri blijft na de autopsie bij de familie hangen, omdat hij ingeschakeld wordt om de moordenaar te vinden. De vraag is of die in de kleine, huiselijke kring gevonden moet worden, of dat één van de buitenstaanders die het huis omringen de ware schuldige is. De auteur (1977) is er goed in geslaagd om in het verhaal de sfeer en omstandigheden van die tijd weer te geven. De gemakkelijke omgang van Henri met zijn huishoudster Clara en hoe hij haar inbreng op waarde schat, valt daarbij op een welkome manier uit de toon. Indien dit verhaal werkelijk rond die tijd was geschreven, dan had het kunnen wedijveren met de andere romans die de komst van het detectivegenre inluidden. Krijgt 3 …Lees verder