Boek Nederlands

Natuurkunde voor dummies

Steven Holzner (auteur)

Natuurkunde voor dummies

Steven Holzner (auteur)
Inleiding in de natuurkunde.
Onderwerp
Natuurkunde
Titel
Natuurkunde voor dummies
Auteur
Steven Holzner
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Physics I for dummies ; Physics II for dummies
Uitgever
Amersfoort: BBNC uitgevers, 2019
XVII, 371 p. : ill.
Aantekening
Natuurkunde voor dummies is samengesteld uit 'Physics I for dummies' en 'Physics II for dummies'
ISBN
9789045356426 (paperback)

Besprekingen

De lessen fysica of natuurkunde staan meer dan eens garant voor frustraties en slapeloze nachten tijdens de humaniorajaren. Anders dan voor wiskunde had fysica het voordeel dat het praktische nut, al dan niet bewezen via concrete proefopstellingen, wel duidelijker was. Maar als voor wiskunde geldt dat je bij verdere studies toch nog vaak in aanraking komt met aspecten uit de lessen fysica, en ook in het dagelijkse leven word je er nog wel eens mee geconfronteerd, al was het maar om je kinderen te helpen bij hun huiswerk. Natuurkunde voor dummies doet een ultieme poging om de wondere wereld van de fysica te ontsluiten voor wie vroeger het spoor is bijster geraakt. Eerder dan te vertrekken vanuit het soms ondoorgrondelijke brein van de professor, benadert Steven Holzner zijn materie vanuit de leefwereld van Jan Modaal. Geen uitleg van bovenaf dus, maar een uitleg op het niveau van een veel ruimer publiek.
Natuurkunde voor dummies hoef je niet van begin tot eind in de …Lees verder
Deze nieuwe (her)druk van Natuurkunde voor Dummies is op pocketformaat, kleiner dan de voorgaande versie van 2012 van uitgeverij Pearson. De nieuwe Nederlandse uitgever van de dummiesserie bepaalt bij elke uitgave of die op pocketformaat of groot formaat is. Deze eerste druk bij de nieuwe uitgever is wat betreft de tekst precies gelijk aan de uitgave van 2012*. Het formaat van de letter is kleiner; er passen meer woorden op een regel zodat het aantal pagina's praktisch gelijk is en de paginering gelijk op loopt. De drie pictogrammen zijn veranderd en de cartoons zijn weggelaten. De gepresenteerde natuurkunde is op het eindniveau vwo, waarbij aan geometrische optica en rotatie-energie geen aandacht wordt besteed. Enkele andere deelonderwerpen worden wat uitgebreider besproken. Het boek bevat de uitgebreide index, net als in 2012.